Fedora-TS mot sentral tjener

Fra GNUskole
Revisjon per 15. okt. 2010 kl. 08:54 av Odin (diskusjon | bidrag) (Justering av autentiseringsoppsett for F13.)
Hopp til navigering Hopp til søk

Hvis du har en sentral tjener og/eller flere TSer

Oppsett hvis du har en egen NFS-filtjener

Føy til i /etc/fstab hvis du har hjemmeområdene liggende på en annen tjener (som deler ut /home med NFS)...

192.168.0.254:/home	/home	nfs	defaults	0 0

Kjør kommandoen for å montere hjemmeområdene...

$ mount -a

Oppsett hvis du har en egen autentiserings-tjener

Autentisering via LDAP

Du må gjerne bruke det grafiske brukergrensesnittet i F13 til å sette opp LDAP. Da må du også sette opp kryptering av autentiseringen. Hvis du ikke ønsker å bruke det kan du skrive:

authconfig --enablesssd --enablesssdauth --updateall

Du må selv sette opp filen /etc/sssd/sssd.conf til å likne på dette (du finner det meste nederst i filen):

[domain/default]
auth_provider = ldap
cache_credentials = True
ldap_id_use_start_tls = True   # Sett til False om du ikke vil bruke TLS (kryptering).
#ldap_tls_reqcert = demand    # Sett til Never om du ikke vil bruke TLS (kryptering).
debug_level = 0
enumerate = True         # Viktig sak frem til en bug i sssd blir fikset.
ldap_schema = rfc2307
krb5_realm = EXAMPLE.COM
ldap_search_base = dc=minmaskin,dc=lan
chpass_provider = ldap
id_provider = ldap
min_id = 500           # Her må du tenke litt. Hvis du har brukere/grupper med UID/GID < 1000 må du sette det her!
ldap_uri = ldap://ldap.minmaskin.lan
krb5_kdcip = kerberos.example.com
ldap_tls_cacertdir = /etc/openldap/cacerts


Test om autentisering via ldaps virker

En kjekk kommando for å sjekke om TLS eller SSL er satt ordentlig opp på klient (og tjener):

ldapsearch -x -ZZ

...eller...

ldapsearch -x -ZZ '(uid=enbruker)'

...om du bare vil ha opplysningene om en bruker (ikke alle :-).

Om det ikke virker får du en feilmelding som faktisk er mulig å forstå, slik at du vet hva du bør rette på. ldapsearch-kommandoen forholder seg til /etc/openldap/ldap.conf-filen.

Autentisering via NIS (men det vil du ikke!)

Den "enkle" måten (via kommandolinjen i Fedora/CentOS):

system-config-authentication --enablenis --nisdomain=minskole.nis --nisserver=nis.mintjener.no --updateall

GUI-måten på Fedora

Gå inn i system-menyen og velg "Administrasjon / Autentisering". Der kan du velge NIS og fylle ut "minskole.nis" som NIS-domene (eller det navnet du har på NIS-tjeneren din) og ip-adressen til NIS-tjeneren.

"Den mer oppdragende"-måten i konsoll

Føy til i /etc/yp.conf, hvis du vil autentisere fra en annen tjener som kjører NIS...

domain minskole.nis server 192.168.0.254 
ypserver 192.168.0.254

Du må også føye til "nis" bak passwd, shadow og group i /etc/nsswitch.conf

passwd:    files nis
shadow:     files nis
group:     files nis

Kjør kommandoene for å restarte tjenesten...

service ypbind restart
chkconfig ypbind on

Skriv "id brukernavn" for å se om det virker.

Oppsett hvis du har en egen CUPS-tjener

Kjør kommandoen

echo "BrowsePoll 192.168.0.254:631" >> /etc/cups/cups.conf
service cups restart