Ordforklaringer

Fra GNUskole
Hopp til: navigasjon, søk

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en nettverksprotokoll som gir muligheter for å styre oppsett av klientmaskiner fra en sentral tjener.

Klientmaskinen spør via en såkalt broadcast-forespørsel om det finnes en dhcp-tjener på nettverket, og om den kan få innstillinger fra denne. Det vanligste er å få tildelt IP-adresse, nettmaske, standard ruter (eng: "default gateway") og DNS-tjener, som er de elementene en klientmaskin må ha for å fungere ordentlig i et TCP/IP-nettverk. Det er også vanlig å få tildelt domenenavn og en angivelse om hvor lenge innstillingene skal være gyldige; såkalt leietid (eng: lease time).

Ut over de nevnte basisinnstillingene kan en dhcp-tjener også dele ut flere andre parametre. For å kunne starte en klientmaskin fra nettverket (slik de diskløse klientene i K12LTSP-nettet gjør) må klienten i tillegg vite noe om hvor den skal hente det såkalte oppstartsbildet (eng: boot image) og hvor operativsystemet kan hentes. Disse parametrene heter henholdsvis filename, som peker til en fil på en TFTP-tjener og option root-path, og må peke til et filområde på en NFS-tjener.

I utgangspunktet deler dhcp-tjeneren ut IP-adresser vilkårlig innenfor et angitt område. Det vil si at om en klient startes startes på nytt en dag, kan den ende opp med en anne IP-adresse enn det den hadde tidligere. I mange tilfeller er dette ikke noe problem i det hele tatt, men om man ønsker det kan man (basert på MAC-adressen til nettverkskortet i klienten) tildele samme IP-adresse hver gang klientmaskinen spør. I så fall må man spesifisere parametrene hardware ethernet og fixed-address.

For detaljer; se artikkelen om dhcp i Wikipedia (på engelsk), og artikkelen om oppsett av klientmaskiner her. LINK HER!

MAC-adresse

En MAC-adresse (Media Access Controll address) er et unikt nummer assosiert med med et nettverkskort i en maskin. Som oftest er disse angitt som seks grupper med to heksadesimale tall (der man bruker sifrene fra og med 0 til og med f) separert med kolon. Et eksempel kan være

00:23:34:e3:98:f1

Merk at hver produsent av nettverksutstyr har fått tildelt sine serier av MAC-adresser, så de første sifrene er ofte like hvis man har nettverksrkort fra samme produsent.

PXE

PXE (Preboot eXecution Environment) er et system for å starte datamaskiner ved å bruke et nettverkskort uavhengig av andre lagringsmedier og operativsystem.

TFTP

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) er en svært enkel måte å overføre filer på. Man kan se på det som ftp uten passord. En klient spør en tjener om å få en fil, og finnes denne filen på tjeneren sendes den over. TFTP brukes for å overføre en Linuxkjerne til den tynne klienten i det den starter, like etter at den har fått IP-adresse vha dhcp.

Wikipedia har en fin artikkel på engelsk om TFTP her.