OpenWebMail

Fra GNUskole
Hopp til navigering Hopp til søk

OpenWebMail er et flott webpost-program med en rekke nyttige funksjoner ut over å gi deg tilgang til e-post i nettleseren din. Det er ett negativt punkt med OpenWebMail og det er at utviklingen av programmet ser ut til å ha stoppen nesten helt opp. Siste utgave er fra mai 2006 - og det er lenge siden i FOSS-verden. Bortsett fra det er det ingenting som tilsier at OpenWebMail ikke kan brukes. Programmet er stabilt og velfungerende - og vi bruker det!

Denne oppskriften er laget for CentOS / RedHat.

Installasjon

Du må på forhånd ha installert apache-tjeneren - og startet tjenesten.

service httpd start
chkconfig httpd on

Du trenger å installere et par pakker i tillegg for å få OWM til å virke. Det er litt ulike pakker til hver distro, men disse pleier å være nødvendige:

yum install perl-Text-Iconv perl-suidperl

I CentOS må du legge til rpmforge i yum.d for å tilgang til perl-Text-Iconv.

Installere rpm-fil

Last ned den nyeste utgaven fra http://openwebmail.org/openwebmail/download/redhat/rpm/release/ (som en rpm-fil).

yum localinstall openwebmail-2.52-1.i386.rpm --nogpgcheck

Installere tar-fil

Last ned den nyeste utgaven fra http://openwebmail.org/openwebmail/download/release/ (som tar-fil).

cd /var/www/
tar -zxvf /sti-til-tar-filen/openwebmail-2.52.tar.gz
chown -R apache: cgi-bin/openwebmail data/openwebmail
ln -s /var/www/data/openwebmail /var/www/html/openwebmail

Du må gå inn i filen /var/www/cgi-bin/openwebmail/etc/default/auth_unix.conf og gjøre disse rettingene:

passwdfile_encrypted  /etc/shadow
#passwdmkdb   /usr/sbin/pwd_mkdb

Konfigurering

Du må gjøre noen endringer i diverse .conf-filer før du starter OWM for første gang.

cd /var/www/cgi-bin/openwebmail/etc
cp defaults/openwebmail.conf ./
cp defaults/dbm.conf ./

I filen dbm.conf retter du linjen med dbmopen_ext fra none til .db

I filen openwebmail.conf må/bør/kan du rette disse linjene (slett alle linjene du ikke endrer):

ow_cgidir       /var/www/cgi-bin/openwebmail (må rettes)
ow_htmldir       /var/www/data/openwebmail (må rettes)
webdisk_rootpath    /webdisk/ (bør rettes)
default_language    no (kan rettes)
default_iconset    Cool3D.Norwegian (kan rettes)
default_dateformat   dd/mm/yyyy (bør rettes)
default_hourformat   24 (bør rettes)

OWM ser først på filene i openwebmail/etc/default/ før den leser filene i openwebmail/etc/

Når du oppgraderer OWM vil alle filene i default/ overskrives, og da er det greit å ha bevart endringene i etc/

Så kjører du denne kommandoen...

cd /var/www/cgi-bin/openwebmail
./openwebmail-tool.pl --init

...og da skulle alt være klart til å bruke OWM på adressen http://minwebside/cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl

Du finner en del hjelp til openwebmail.conf-filen i filen openwebmail.conf.help som du finner i etc-katalogen.

Autentiser OWM mot en ldap-tjener

cd /var/www/cgi-bin/openwebmail/etc
cp defaults/auth_ldap.conf ./

Du må nå rette opp i auth_ldap.conf i etc/ til det som passer deg. Så må du inn i etc/openwebmail.conf og endre auth_unix.pl til auth_ldap.pl

Da skal autentisering via ldap fungere i OWM.

Sikker pålogging og e-postlesing

Du ønsker egentlig at webposten din skal være sikker når du leser e-post på maskiner og nettverk du ikke stoler på. Så her er noen tips for å få OpenWebMail (og webtjeneren) til å gjøre jobben på en sikker måte.

https i OpenWebMail

Rediger filen openwebmail.conf - du finner den i /var/www/cgi-bin/openwebmail/etc/openwebmail.conf .

Gjør disse endringene:

forced_ssl_login    yes
stay_ssl_afterlogin   yes

Global adressebok

Ymse