Konvertere wma-filer til mp3-filer

Fra GNUskole
Hopp til: navigasjon, søk

En kjekk ting når man har et godt utbygd datanett på en skole er å ha en "Lydbank" der engelsklæreren lett kan finne kapittel 4 fra 8.-trinnsboken og spille teksten av for elevene på PC-en i klasserommet, eller at musikklæreren lett kan spille av musikkstykkene som følger med læreverket. Poenget er selvsagt at CD-er ødelegges/mistes/stjeles, og fordelene med å ha en sentral lydbank er store.

I den forbindelse kan det være greit å ha en måte å konvertere wma-filer til mp3-filer på. Vi gjør det med følgende skript som vi lagrer som /usr/bin/wma2mp3:

#!/bin/bash
for i in *.wma ; do"
       echo " *** Making wav-file using mplayer and lame for $i"
       mplayer -vo null -vc dummy -af resample=44100 -ao pcm:waveheader  "$i" && \
       lame -m j -h --vbr-new -b 192 audiodump.wav -o "`basename "$i" .wma`.mp3"
done
rm -f audiodump.wav

Skriptet gjøres kjørbart:

chmod a+x /usr/bin/wma2mp3

Forutsetningene for at dette skal virke er at mplayer og lame er installert. Disse finnes i Livna.

Installere Livna-depotet for Fedora Core 7:

rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-7.rpm

Installere mplayer og lame:

yum -y install mplayer mplayer-gui livna

For å bruke skriptet; gå til mappen med .wma-filene og kjør /usr/bin/wma2mp3. Etter litt kverning fins de samme filene nå som mp3-filer.