Kjappere linux

Fra GNUskole
Hopp til: navigasjon, søk

Endre swap- og cache-oppsettet

Kjør kommandoene:

$ sysctl -w vm.swappiness=1      # Standard er 60.
$ sysctl -w vm.vfs_cache_pressure=50 # Standard er 100.

Dette gjør applikasjonene under linux raskere i responsen - bare prøv!

Hvis du vil gjøre endringene permanent må du også skrive dem inn i filen /etc/sysctl.conf. Føy til disse to linjene til slutt (og ja, det er viktig med mellomrommene rundt =).

vm.swappiness = 1
vm.vfs_cache_pressure = 50

Vær klar over at dette er greie innstillinger for en skrivebordsmaskin - ikke nødvendigvis en tjener.

noatime

Visste du at linux også skriver til en fil når den bare leser en fil? EXT2/3-filsystemet "tagger" en fil når den blir lest, dvs. at den skriver noe informasjon til filen om når den siste ble lest. Det vil, som jeg jo skriver, betyr at for hver gang du leser en fil, så skriver du også til filen - og dette tar tid. Det er sjelden du har bruk for å vite når en fil siste ble lest, så dette er noe du kan skru av i /etc/fstab og øke hastigheten på maskinen din med ca. 10% i gjennomsnitt.

I fstab må du føye til noatime etter defaults, som vise her:

/dev/sda1        /       ext3  defaults,noatime   1 1

Etter at du har skrevet inn dette i fstab kan du remontere filsystemet med denne kommandoen (uten at du trenger å restarte maskinen):

$ mount -oremount /