Harestad skole

Fra GNUskole
Hopp til navigering Hopp til søk

Harestad skole er en 1-10-skole i Randaberg kommune. Vi har for tiden rundt 690 elever og rundt 100 ansatte. Ledelsen på skolen består av rektor og tre undervisningsinspektører. David Petterson er IKT-ansvarlig i 80% stilling, og støttes opp av undervisningsinspektør Odin Hetland Nøsen som er ledelsens IKT-ansvarlige.

Høsten 2002 bestemte daværende IKT-ansvarlige Felix Laate og Odin seg for å legge frem en plan for oppgradering av IKT-systemene ved skolen. Vi hadde ca. 35 Win98-maskiner med en Win2000-server som stod for autentisering, hjemme- og fellesområder og e-post for alle elever og ansatte på skolen. Win98-maskinene var gamle og det var på tide enten å bytte dem ut eller gjøre andre ting for å få IKT-systemene mer funksjonelle. Vi valgte å gjøre noe annet enn å bytte ut alle de gamle maskinene - vi gikk over til et tynnklientsystem basert på Linux gjennom LTSP-prosjektet.

Gjennom denne overgangen til tynne klienter mot linux-tjenere kunne vi bruke de gamle maskinene videre, og vi har kunne kjøpe de billigste maskinene fra SkolePC-ordningen og bruke dem som fullverdige tynne klienter. Dette har gjort at vi utnytter de sparsommelige økonomiske rammene skolen har på en svært effektiv måte - både i valget av driftssystem (tynne klienter), fri programvare (som er uten lisenskostnader) og muligheten for å kjøpe svært billig maskinvare for det vi har mest av (nemlig klienter).

Da Felix takket ja til en jobb i IT-verden, og sluttet i skolen, søkte vi etter en person med IT-utdanning, men som også kunne undervise litt (ikke omvendt). Vi endte opp med en cand.scient. i kjernefysikk med en god erfaring fra ulike linux-miljøer - altså Espen Vorland. Espen ble etter et par år fristet av godene i det private næringsliv og vi måtte igjen søke etter en IKT-ansvarlig. Heldigvis for oss, i et presset IKT-marked, dukker adjunkt David Petterson opp - og han var så hyggelig og kunne såpass med data at han er den nåværende IKT-ansvarlige på skolen.

Siden innføringen av systemet høsten 2003 har IKT-systemet på skolen utviklet seg til et system på rundt 350 tynne klienter koblet opp til 10 terminaltjenere og vi har en rekke andre tjenere som løser ulike oppgaver i systemet. I praksis betyr 350 maskiner at hver lærer har sin maskin på arbeidsplassen sin, det er 4-5 maskiner i hvert klasserom, to datarom med 30 maskiner hver og 40 maskiner fordelt på vrimleområder på skolen. Dette har vi råd til og dette kan vi drifte selv. Vi er, som du kanskje forstår, svært stole av systemet vårt og liker å fortelle om det ;-)