FreeNX

Fra GNUskole
Hopp til navigering Hopp til søk

FreeNX

FreeNX er et program som bruker SSH og X for å gi deg et hjemmekontor. Dette krever at du installerer programvare på LTSP-tjeneren som skal være "hjemmekontoret".

Installasjon

Installasjon av FreeNX i CentOS

Du må aktivere extras-repoen i CentOS for å kunne installere FreeNX.

Installer FreeNX-tjeneren ved å skrive:

yum -y install nx freenx-server

FreeNX-tjeneren blir da installert med en tilfeldig generert kodenøkkel. Hvis du har lyst til å bruke NoMachine sin kodenøkkel, slik at du kan bruke NX-klienten fra NoMachine uten å bytte ut nøkkelen i klienten kan du skrive:

cd /usr/libexec/nx
./nxsetup --install --setup-nomachine-key

Da skulle programmet være klart til bruk.

Justeringer i /etc/nxserver/node.conf

Du kan gjøre en masse justeringer i FreeNX-tjeneren og det gjør du i filen /etc/nxserver/node.conf. Du kan kopiere filen node.conf.sample til node.conf og gjøre de justeringene du har lyst til. node.conf-filen er godt dokumentert.

Trenger en kraftig omskriving og oppdatering - FreeNX fra en klientmaskin

Du må nå laste ned NOMACHINE sin NX-klient og installere den på maskinen din (Windows/Linux/MacOSX).

Når programmet er installert kan du velge å sette opp forbindelsene dine gjennom programmets veiviser. Du kan også lage en ferdig konfigurasjonsfil som du kan gi vekk til andre som vil koble seg opp til LTSP-tjeneren ved hjelp av NX-klienten. Du kan finne en lengre og mer detaljert oppsettsveiledning hos NoMachine.

Start programmet og gå igjennom veiviseren. På det første skjembildet må du sette inn "fw.minskole.no" (adressen til tjeneren som kjører NX-tjenesten) i feltet "Host" og gi oppkoblingen et navn i "Session". Etterpå kan du klikke på "Next".

Nxclient-img2.jpg

Velg "Unix" og "Gnome", som på bildet under, og velg en oppløsning som passer skjermen din. Pass på at "Disable encryption on all traffic" ikke er haket av, og klikk så på "Next".

Nxclient-img3.jpg

Hak av "Show the Advanced Configuration dialog"-ruten, og klikk på "Finish".

Nxclient-img4.jpg

OBS! Bare hvis du trenger å bytte ut sikkerhetsnøkkelen

Velg "Key..." og "Import". Nå håper jeg at du har klar filen client.id_dsa.key, fordi det er den du nå må finne og importere i programmet. Klikk på "Save", så "Save" igjen og til slutt "Ok".

Nxclient-img5.jpg

Da skal du være klar for din første innlogging via NX. Husk å oppgi korrekt brukernavn og passord på den tjeneren du kobler deg til.

Start NX-klienten via en konfigurasjonsfil

Når du har laget en session vil NX-klienten ha lagret all informasjon inkludert sikkerhetsnøkkelen i en enkel konfigurasjonsfil. Denne filen kan du sende eller gi til andre som vil koble seg opp til samme maskin. Da trenger de ikke å legge inn alle innstillingene over, men bare installere NX-klienten og dobbelklikke filen du kan gi til dem f.eks. via e-post.

I Windows finner du konfigurasjonsfilene vanligvis i katalogen c:\Documents and Settings\brukernavn\.nx\config, mens du i Linux finner dem i katalogen /home/brukernavn/.nx/config. Vær obs på at denne katalogen i linux kan være vanskelig å finne siden .nx er en skjult katalog. Filene bruker filendingen .nxs.

Noen ord om oppsett av brannmur (avansert)

FreeNX bruker SSH for å lage en sikker forbindelse til NX-tjeneren. SSH-porten må være åpen i brannmuren slik at NX-trafikken kommer frem til rett maskin. Du kan godt ha SSH-porten routet om i brannmuren, f.eks. fra port 8822 på utsiden til port 22 (den vanlige SSH-porten) på innsiden, så lenge du setter port 8822 til å være SSH-oppkoblingen i NX-klienten. NX vil derimot ikke virke om du endrer SSH-porten på selve SSH-tjeneren. Den må være på port 22 for at FreeNX skal virke. Du kan endre dette i filen /etc/nxserver/node.conf, men det er bedre å gjøre dette i selve brannmuren.


FreeNX som en webapplikasjon

Hva du trenger

En web-tjener... tar utgangspunkt i at du har en webtjener i en bestemt katalog (/www/var/html) Laste ned webapp fra nomachine.com

Oppsett

Pakke ut... Lage en .nxs-fil som du legger i session-katalogen. Redigere nxclient.html