Flere apache-tjenere bak en IP

Fra GNUskole
Hopp til: navigasjon, søk

Du har to muligheter:

1) sette opp flere virtuelle domene på samme apache-tjener.

2) sette opp en "proxypass" for å sende et http-kall videre til en annen tjener.


Flere virtuelle http-tjenere på samme apache-tjener

Bla...bala...


Bruke proxypass på "hovedtjeneren" for å sende ting videre til en annen webtjener

I httpd.conf eller i en fil i /etc/http/conf.d/ må du få med dette:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin min@epostadresse.no
DocumentRoot /var/www/html/nytjener
ServerName nytjener.mittdomene.no
<Location "/">
 ProxyPass http://web2.mittdomene.no/
 ProxyPassReverse http://nytjener.mittdomene.no/
 ProxyPassReverse /
</Location>
</VirtualHost>

Denne conf-filen sender alt som får til domenenavnet nytjener.mittdomene.no videre til maskinen web2.mittdomene.no (og skriver om domenenavnet fra web2.mittdomene.no til nytjener.mittdomene.no).