Fedora10-Grunnoppsett

Fra GNUskole
Hopp til navigering Hopp til søk

Installer Fedora 10

Ohhh... så kjekt at du ville se hvordan du kan installere en terminaltjener basert på fri programvare!

Det første du må gjøre er å laste ned Fedora 10.

Når du har lastet ned DVD-bildet, brenner du det på en DVD og installerer Fedora 10 på en passende maskin. En passende maskin er en maskin med 2GB minne og ett eller to nettverkskort - alt etter hva du skal bruke den til. Det er ingenting spesielt du bør passe på under installasjonen. Du kan svare ja/ok/bruk på alt. Forresten, velg "Norsk" og lag et ordentlig systempassord!

PS! Mye av installasjonsinformasjonen under er hentet fra https://fedorahosted.org/k12linux/

Må sjekke om det er mulig å sette opp nettverk under installasjon! Default er DHCP. Det er ikke mulig å logge på som "root" i det grafiske grensesnittet!

Oppdatering etter installasjon

Når installasjonen er ferdig og du starter maskinen for første gang får du noen spørsmål som du svarer ja på. Hvis du vil opprette noen brukere, så må du gjerne det.

Du bør gjøre noen endringer i nettverksoppsettet før du fortsetter. Logg deg på maskinen som systembrukeren. Kjør programmet "Terminal" i Programmer/System-menyen, så skriver du:

service NetworkManager stop; service network start; chkconfig NetworkManager off; chkconfig network on

Den korte forklaringen til linjen over er at siden du setter maskinen opp som en tjener trenger du ikke tjenesten NetworkManager, som er en god tjeneste om du installerer Fedora9 på en bærbar. Du vil heller bruke tjenesten "network" for å styre nettverket ditt :-)

Jeg vet du har lyst til å installere RPM Fusion (og Adobe sin samling av programmer), som er en samling kjekke pakker som ikke følger med Fedora, og det gjør du med denne kommandoen (du trenger det når du skal installere noen pakker seinere i denne forklaringen):

rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm
rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm
rpm -Uvh http://linuxdownload.adobe.com/linux/i386/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm

Så var det på tide å oppdatere systemet. Fortsett å skrive som systembruker:

yum -y upgrade 

Skru av SELinux ved å endre i filen /etc/sysconfig/selinux. Sett den til disabled - du vil ikke ha denne på. Du endrer filen enklest ved å skrive kommandoen (enten i terminalvinduet eller ved å trykke ALT+F2)...

gedit /etc/sysconfig/selinux

Reboot maskinen.

Installere LTSP

Så skal du igang med installasjonen av LTSP-systemet. Logg på som systembruker, åpne et terminalvindu og skriv (eller klipp og lim :-)...

yum -y install ltsp-server
echo "/opt/ltsp *(ro,async,no_root_squash)" >> /etc/exports
for server in ldminfod nbdrootd nbdswapd tftp; do chkconfig $server on; done
for service in xinetd ltsp-dhcpd rpcbind nfs sshd; do chkconfig $service on; service $service restart; done
ltsp-build-client

Justeringer i filen /var/lib/tftpboot/ltsp/i386/lts.conf

[Default]
XKBLAYOUT = no        # Norsk tastatur
X_COLOR_DEPTH = 16      # Begrense fargedybden for svake skjermkort
LANG=nb_NO.UTF-8       # Sette språk til norsk.
LC_MESSAGES=nb_NO.UTF-8   # Sette språk til norsk. Det er denne som er viktigst!
LDM_LIMIT_ONE_SESSION = true # Begrenser paalogging til en session per TS (vet ikke om denne virker, men hvis den gjør det så skal den være med!)
LDM_DIRECTX = true      # Ikke krypter trafikken til klienten!
SOUND = true
LOCALDEV = true
NBD_SWAP = true
SYSLOG_HOST = server
SCREEN_02 = shell
SCREEN_07 = ldm

Den siste tingen du må gjøre er å skru av brannmuren i Fedora 10. Den er automatisk satt opp til å stoppe TFTP-trafikk o.l.

chkconfig iptables off; service iptables stop
 

Oppdatering av LTSP-klienten

Med jevne mellomrom bør du oppdatere LTSP-klienten slik at klienten og TSen snakker sammen med samme utgave av programmene. Men... vår erfaring er at du må være litt forsiktig med dette. Flere ganger har vi oppdatert klienten og endt opp med en klient som det er feil i. "If it ain't broke, don't fix it!"


Hvis du har en sentral tjener og/eller flere TSer

Oppsett hvis du har en egen NFS-filtjener

Føy til i /etc/fstab hvis du har hjemmeområdene liggende på en annen tjener (som deler ut /home med NFS)...

192.168.0.254:/home	/home	nfs	defaults	0 0

Kjør kommandoen for å montere hjemmeområdene...

$ mount -a

Oppsett hvis du har en egen NIS-tjener

GUI-måten på Fedora 10

Gå inn i system-menyen og velg "Administrasjon / Autentisering". Der kan du velge NIS og fylle ut "minskole.nis" som NIS-domene (eller det navnet du har på NIS-tjeneren din) og ip-adressen til NIS-tjeneren.

"Den mer oppdragende"-måten i konsoll

Føy til i /etc/yp.conf, hvis du vil autentisere fra en annen tjener som kjører NIS...

domain minskole.nis server 192.168.0.254 
ypserver 192.168.0.254

Du må også føye til "nis" bak passwd, shadow og group i /etc/nsswitch.conf

passwd:         files nis
shadow:         files nis
group:     files nis

Kjør kommandoene for å restarte tjenesten...

service ypbind restart
chkconfig ypbind on

Skriv "id brukernavn" for å se om det virker.

Oppsett hvis du har en egen CUPS-tjener

Kjør kommandoen

echo "BrowsePoll 192.168.0.254:631" >> /etc/cups/cups.conf
service cups restart

Installasjon av ulike andre ting

Installasjon av Flash i nettleseren

Hvis du skal ha flash må du installere en del ekstra samlinger med programmer til Fedora9. Følg instruksjonene under - og alt skal gå bra (de virker også for x64-utgaven av Fedora9).

Kjør disse kommandoene i et terminalvindu som systemadministrator...

yum -y install flash-plugin nspluginwrapper.{i386,x86_64} pulseaudio-libs.i386 alsa-plugins-pulseaudio.i386 libcurl.i386
mozilla-plugin-config -i -g -v

Kjøre Flash som nice

Dette likte jeg godt (og jeg fant utav det selv :-)...

Du må inn i filen /usr/lib/nspluginwrapper/npviewer, gå ned til siste linje der det står exec og føy til nice etter ordet exec. Da starter alle flashanimasjoner som nice i firefox - noe du garantert vil at de skal :-)

Kjøre masse kjekke codecs i Firefox / Totem

Det er nødvendig å installere flere pakker om du f.eks. vil se på NRK-sine nettsider i Firefox.

yum -y install totem-mozplugin
yum -y install libdvdcss libdvdnav totem-xine xine-lib-extras-freeworld
totem-backend -b xine

Dette gjør at du også kan se DVDer i Totem-spilleren - hvis du skulle ha bruk for det.

Installere Windows TTF-fonter

Det kan av og til være kjekt å ha windows-fontene tilgjengelig i linux. Dette er egentlig ikke nødvendig i Fedora 10 siden fontsamlingen "Liberation" følger med og den har samme størrelsesforhold til windows-fontene.

Men... hvis du ønsker det så:

Installer chkfontpath-pakken fra ATrpms (velg 32- eller 64-bits pakken etter behov) og kjør disse kommandoene:

wget http://corefonts.sourceforge.net/msttcorefonts-2.0-1.spec
yum -y install rpm-build cabextract ttmkfdir
rpmbuild -ba msttcorefonts-2.0-1.spec
yum -y localinstall --nogpgcheck /root/rpmbuild/RPMS/noarch/msttcorefonts-2.0-1.noarch.rpm

Java

Open source-utgaven av Java som følger med Fedora 10 burde virke i de fleste situasjoner (vi får ta Sun sin java-utgave etter hvert):

yum -y install java-1.6.0-openjdk-plugin

Noen andre programmer

Du vil sikkert også ha OpenOffice med database-programmet (slik at du kan flette dokumenter)...

yum -y install openoffice.org-base

Du kan også avinstallere noen programmer som er helt unødvendige (og litt plagsomme) på en terminaltjener.

yum -y remove gdm-user-switch-applet PackageKit

Tjenester du kan skru av

Det er en del tjenester du godt kan skru av som default er på etter installasjon. Kjør dette i et terminalvindu som systemadministrator:

for tjeneste in bluetooth iptables6 isdn mdmonitor pcscd restorecond; do chkconfig $tjeneste off; service $tjeneste stop; done