Cacti

Fra GNUskole
Hopp til navigering Hopp til søk

Basisinstallasjon

Du må ha lagt inn Dag Wieers pakkesamling hvis du bruker en eldre Fedora. I Fedora 11 finnes både Cacti og mysql-server-pakkene i de offisielle pakkesamlingene.

Last ned og installer cacti:

[root@server]# yum install cacti mysql-server net-snmp-utils net-snmp

Dette drar ned noen avhengigheter (innhøstingsagenten snmp og round-robin-databaseverktøyet rrdtool).

Starte mysql:

[root@server]# chkconfig mysqld on
[root@server]# service mysqld start

Sette passord for mysql sin "root"-bruker hvis dette ikke allerede er gjort:

[root@server]# /usr/bin/mysqladmin -u root password 'hemmelig'
[root@server]# /usr/bin/mysqladmin -p -u root -h min.server.com password 'hemmelig'

Lage cacti sin database (den får navnet "cacti"):

[root@server]# mysqladmin -p --user=root create cacti

Her må man oppgi det nylig lagete passordet for mysql sin rootbruker.

Importere cacti.sql-filen:

[root@server]# cd /www/var/cacti
[root@server]# mysql -p cacti < cacti.sql

Lage en mysql-bruker som cacti kan bruke (vi ønsker ikke å benytte root):

[root@server]# mysql -p --user=root mysql
mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cactiuser@localhost IDENTIFIED BY 'passord';
mysql> flush privileges;
mysql> exit

Man må så editere i /usr/share/cacti/include/config.php sånn at variablene får rette verdier:

$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "cactiuser";
$database_password = "passord";

Start så en nettleser og pek den til http://localhost/cacti/. Verifiser innstillingene og klikk Next. Velg "New Install" og klikk Next.

Første gangs pålogging skjer med brukernavn "admin" og passord "cacti" (i Fedora 11-utgaven er det "admin"/"admin"). Dette må endres ved første gangs pålogging. Selve grunninstallasjonen skal nå være OK hvis du får opp en nettside.

Foreløpig har vi bare tilgang til Cacti fra lokal maskin (http://localhost/cacti/). For å kunne nå den fra andre maskiner i nettverket endres /etc/httpd/conf.d/cacti.conf til å inneholde en linje med "Allow from" som inneholder lokalnettet eller enkle maskiner på det. Her er 192.168.1.0/24-nettet gitt tilgang:

[root@server01 ~]# cat /etc/httpd/conf.d/cacti.conf 
#
# Cacti: An rrd based graphing tool
#
Alias /cacti    /usr/share/cacti

<Directory /usr/share/cacti/>
	Order Deny,Allow
	Deny from all
	Allow from 127.0.0.1
	Allow from 192.168.1.0/24
</Directory>

Restart apache etter denne endringen:

[root@server01 ~]# service httpd restart

Installasjon og oppsett av Spine

Spine er en "poller" som er optimalisert til å kjøre fort. Det betyr at den klarer å hente masse data parallelt, slik at datainnhentingen slipper å "bite seg i halen" hvis intervallet det polles blir for lite.

Det finnes ikke offisielle rpm-er av Spine, men en uoffisiell for Fedora 11 kan finnes og installeres her:

[root@server01 ~]# wget http://fenris02.fedorapeople.org/cacti-spine-0.8.7e-1.fc11.i586.rpm 
[root@server01 ~]# yum localinstall cacti-spine-0.8.7e-1.fc11.i586.rpm 

Oppsett av cron-jobb

[root@server01 ~]# vi /etc/crontab

Dette gir oss mulighet til å editere crontab til brukeren cacti. Her må vi legge inn at den hvert 5. minutt skal polle:

*/5 * * * * cacti /usr/bin/php /usr/share/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

Sette opp Cacti til å måle trafikk hvert minutt

Cacti henter i utgangspunktet inn data hvert 5. minutt. Hvis du vil / har bruk for at Cacti skal hente data (f.eks. trafikk på en port) hvert minutt bør du sette dette opp før du begynner å legge til enheter som skal måles (og lage grafer til disse). I den siste utgaven av Cacti er dette blitt nokså enkelt.

Du må få inn i "Console" og velge "Settings" og der velger "Poller". Der må du endre "Poller interval" til "Every minute". Ikke rør noe annet!

Så må du i hovedmenyen velge "Data templates" og så velge "Interface - Traffic". Der må du endre "Step" fra 300 til 60. Du må også endre "Heartbeat" fra 600 til 120. I "Associated RRA's" legg til "Hourly (1 Minute Average)". Husk å velge "Save". Da kan du gå igang med å sette opp enheter og grafer.

Sette opp grafer fra en svitsj som støtter SNMP

[blabla...] Les dokumentasjonen på Cacti sine hjemmesider :-)

Sette opp SNMP på en linuxboks

$ yum install net-snmp

Gå inn i /etc/snmp/snmpd.conf og legge til etter to linjer som begynner likt..

view systemview incuded .1.3.6.1

Så må du starte snmpd-tjenesten.

$ service snmpd start
$ chkconfig snmpd on

Et par nyttige templates til Cacti

Templates til linux-maskiner: http://forums.cacti.net/about11634-0.html

Templates for diskio: http://forums.cacti.net/about12742.html