Brenne CD fra kommandolinjen

Fra GNUskole
Hopp til: navigasjon, søk

Hvem trenger svære grafiske programmer for å brenne CDer eller DVDer? Her brenner vi et ISO-bilde til en CD:

[root@ts01]# cdrecord speed=16 geexbox-0.98.7-en.i386.iso

Her bruker vi "speed=16" for å fortelle at vi ønsker å brenne med 16x hastighet. Etter litt tid og litt utputt fra kommandoen (som er verd å lese ved feilsøking) kommer prompten tilbake, og CDen er brent. For å sjekke kan vi montere CDen:

[root@ts01]# mount /media/cdrecorder/
[root@ts01]# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       165G 9,9G 147G  7% /
/dev/sdb2       186G  52G 135G 28% /data
/dev/shm       505M   0 505M  0% /dev/shm
fileserver:/home    66G  20G  42G 33% /home
/dev/hdc       6,3M 6,3M   0 100% /media/cdrecorder

Som vi ser har vi montert CDen (ja, GeekBox er kun på 6,3 MB...) og kan sjekke innholdet ved å se på det:

[root@ts01]# ls -l /media/cdrecorder/
totalt 2
dr-xr-xr-x 9 root root 2048 nov 11 15:48 GEEXBOX

For å ta ut CDen brukes eject-kommandoen. Denne avmonterer og løser ut CDen i en operasjon.

[root@ts01]# eject /media/cdrecorder