BackupPC

Fra GNUskole
Hopp til: navigasjon, søk

Installasjon av BackupPC

Du finner grundig beskrevet installasjon av BackupPC for CentOS her: http://wiki.centos.org/HowTos/BackupPC

Opprett brukeren backuppc og husk passordet du gir den...

adduser backuppc
passwd backuppc

Installer EPEL-pakkelager, om du ikke allerede har gjort det, herfra http://fedoraproject.org/wiki/EPEL

Så skriver du...

yum install backuppc

Deretter må du sikre deg at viktige tjenester er på.

chkconfig backuppc on
chkconfig httpd on

Så må du lage en bruker til web-GUI for BackupPC - pass på at du bruker samme passord som til backuppc-brukeren!

htpasswd -c /etc/BackupPC/apache.users backuppc

Så må du gjøre noen rettinger i http-conf-filen.

vim /etc/httpd/conf.d/BackupPC.conf

Den må se omtrent slik ut:

AuthType Basic
AuthUserFile /etc/BackupPC/apache.users
AuthName “backuppc”

order deny,allow
deny from all
#allow from 127.0.0.1
#allow from ::1
allow from all

Så er det noen små endringer i conf-filen til backuppc

vim /etc/BackupPC/config.pl

Finn uttrykket $Conf{CgiAdminUsers} = ‘’; og endre det til $Conf{CgiAdminUsers} = ‘backuppc’;

Da er du klar for å starte to tjenester på nytt...

service httpd restart
serivce backuppc restart

Grunnleggende ting i BackupPC

Ting det er viktig å få med i Xfer som ikke ligger inne fra før.

Under RyncArgs og RsyncRestore Args må du legge inn verdien:

--checksum-seed=32761

Da vil backuppc gjøre en god del intelligente ting ift sjekking av sjekksummer fremfor å lese backupfiler for å se om de er identiske med den filen vil prøver å ta backup av. På godt norsk - backupen går mye raskere :-)

Hvis du bruker acl på katalogene du tar backup av kan det også være verdt å føye til...

--acl

...men det gjør du bare på de maskinene hvor du bruker dette (rsync liker ikke dette parameteret om katalogen ikke bruker acl).


Sette opp sikkerhetskopi av en maskin

Sette opp ssh uten pålogging, men med nøkler

Gjennoppretting av data

Arkivering av data

Tips og triks

BackupPC er godt dokumentert på nettsidene deres: http://backuppc.sourceforge.net/faq/BackupPC.html

De har også en tips og trips-side på wikien du bør kjenne til: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/backuppc/index.php?title=Space.menu

Sikkerhetskopier av MySQL-baser

Ta vare på historiske data