ATrpms

Fra GNUskole
Hopp til navigering Hopp til søk

Installere ATrpms i CentOS 6.0

Du må opprette filen atrpms.repo i /etc/yum.repo.d - og den må inneholde dette: http://packages.atrpms.net/dist/el6/

[atrpms]
name=CentOS $releasever - $basearch - ATrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/el$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
gpgcheck=1
enabled=1

[atrpms-testing]
name=CentOS $releasever - $basearch - ATrpms testing
baseurl=http://dl.atrpms.net/el$releasever-$basearch/atrpms/testing
gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
gpgcheck=1
enabled=1
includepkgs=libvpx*

Da skal du kunne laste inn pakker fra ATrpms. Pass på at dette repo-et kan inneholde utgaver av forskjellige programmer som også er tilgjengelige i andre repo-er til CentOS.